Financovanie

Široká škála možností pre nastavenie výšky splátok presne tak, ako potrebujete.

  • finančný leasing
  • operatívny leasing
  • úver s možnosťou čerpania fondov z operačného Programu rozvoja vidieka
  • mesačné, štvrťročné alebo sezónne platby
  • možnosť odkladu splátok
  • doba financovania od 12 mesiacov